Nhựa kỹ thuật, nhựa y tế, điện ,điện tử, đồ chơi trẻ em

Hệ thống máy CNC tạo ra những bộ phận khuôn chất lượng cao, đồng thời chúng tôi không ngừng kiểm tra gắt gao quá trình tạo ra sản phẩm. Trong môi trường kiểm soát nhiệt độ, thông qua những máy móc và kỹ thuật sản xuất mới, chúng tôi có thể chế tạo được cá